Home Blog Cách dùng đường bao MA – Moving average Envelope (MAE)

Cách dùng đường bao MA – Moving average Envelope (MAE)

by Danny
0 comment

Đường Moving average envelope là gì?

Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhắc lại và tóm tắc về đường MA – Moving average trước.

Mục đích của đường trung bình động MA là xác định xu hướng và sự thay đổi xu hướng.

Đường MA là một chỉ báo kỹ thuật mà bạn nên biết và nắm chắc trong các công cụ phân tích kỹ thuật của mình. Tuy nhiên, chúng rất dễ cung cấp những tín hiệu sai (false signals).

Như bạn đã được biết trong các bài đọc trước đây cùng IChannel, một tín hiệu BUY đơn giản sẽ xuất hiện khi giá nằm trên đường MA.

Và tín hiệu BÁN xuất hiện khi giá nằm dưới đường MA.

Ví dụ: Bạn thấy cặp tiền AUD/USD đang có sự tăng giá và đóng trên đường MA. Thì đây là tín hiệu cho thấy bạn nên vào lệnh buy thay vì sell.

Vậy câu hỏi đặt ra là: “Làm sao để bạn biết đây là xu hướng tăng thật hay xu hướng sẽ tiếp diễn?

Chúng ta sẽ cũng giả sử bạn đang muốn đặt lệnh BUY, và bạn đang có 2 lựa chọn:

  1. Vào lên mua ngay vì theo tín hiệu truyền thống chúng ta có giá đang đóng trên đường MA.
  2. Chờ xác nhận xu hướng này đã chính xác.

Đây là lúc mà đường Moving average envelope (MAE) giúp bạn.

Đường Moving average envelope? Nghe cứ như bao thư hay phong bì ấy nhỉ, còn thêm cả đường?

Cách dùng moving enverage envelope - Bao thư
Cách dùng moving enverage envelope – Bao thư

Chắc chắn không phải loại như hình ở trên rồi!

Moving average envelope là gì?

Một Moving average envelope sẽ bao gồm một đường MA và hai đường khác.

Một đường sẽ nằm TRÊN đường MA và một đường nằm DƯỚI đường MA.

Chúng sẽ tạo thành upper và lower envelope tạm dịch đường bao trên và đường bao dưới.

Moving average envelope - Ví dụ
Moving average envelope – Ví dụ

Chúng được gọi là Envolope (bao bì) bởi vì chúng có hai đường bao trên và dưới bao quanh đường MA chính ở giữa.

Công dụng của đường moving average envelope là:

  • Xác nhận xu hướng
  • Xác định điều kiền quá mua (overbought) và quá bán (oversold)

Cách tính đường Moving average envelope

Chúng ta sẽ cùng xem cách tính đường MAE một cách đơn giản nhất.

Trước tiên bạn cần xác định bạn muốn dùng đường simple moving average (SMA) hay exponential moving average (EMA).

Hãy nhớ rằng đường EMA sẽ ít độ trễ hơn so với SMA vì chúng đặt trọng số vào giá hiện tại nhiều hơn.

Tiếp theo, bạn cần chọn số chu ký tính giá mà bạn mong muốn cài đặt.

Cuối cùng, chọn bao nhiêu phần trăm bạn muốn để tính đường bao.

Ví dụ: chúng ta tính đường MAE với đường MA 10 chu kỳ và đường bao envelope 1% sẽ được tính như sau:

Upper Envelope: SMA10 + (SMA10 x .01)
Lower Envelope: SMA10 – (SMA10 x .01)

Biểu đồ dưới đây thể hiện đường MAE với SMA 10 và 1% envelope:

Moving average evenlop - MAE 10 1%
Moving average evenlop – MAE – SMA10 – 1%

Hãy lưu ý rằng, các đường bao hay envelope đường màu xanh trên biểu đồ luôn song sóng với đường SMA10.

Cách để đường Moving Average Envelope xác nhận xu hướng

Cơ bản đường MAE có nền tảng là đường MA, vì vậy đường MAE cũng có thể dùng để xác định xu hướng.

Hướng cửa đường trung bình MA cũng là xu hướng của đường bao Envelope.

Khi đường envelope di chuyển cao hơn, thì giá đang trong xu hướng tăng.

Khi đường envelope di chuyển thấp hơn, thì giá đang trong xu hướng giảm.

Khi envelope đang đi ngang, giá không có xu hướng tăng hay giảm. Trường hợp này bạn nên bỏ qua

Bạn nên tậm trung vào đường envelope, khi giá nằm trên hoặc dưới đường bao envelope.

Vì các xu hướng thường bắt đầu với đợt di chuyển lớn, nếu giá đóng trên đường envelope, đây được xác nhận là đang trong bullish – xu hướng tăng.

Nếu giá đóng dưới đường envelope, đây được xem xét là bearish – xu hướng giảm.

Tín hiệu mua – Buy signal

Nếu giá đóng trền đường UPPER envelope, thì chúng ta nên MUA.

Tín hiện bán – Sell signal

Nếu giá đóng cửa dưới đường LOWER envelope, thì chúng ta nên BÁN.

Thực hành xác nhận xu hướng trên biểu đồi cùng Moving average envelope

Trong biểu đồ EUR/USD bên dưới chúng ta vẽ đường MAE với đường MA20 và envelope 1%.

Cách dùng Moving average envelope - Ví dụ cùng EURUSD
Cách dùng Moving average envelope – Ví dụ cùng EUR/USD

Bạn có thể thấy giá bắt đầu di chuyển và đóng trên đường SMA 20, sau đó quay lại kiểm tra đường này.

Nhưng chưa xác định được giá dã thực sự trong xu hướng tăng (bullish) hay chưa, bạn có thể đợi đến khi giá thực sự đóng cửa trên đường upper envelope.

Cách để xàc định mức quá mua (overbought) và quá bán (oversold) với Moving average envelop

Sẽ có lúc bạn bắt gặp giá vượt qua đường upper và lower envelope sau đó trở lại.

Điều này thường xẫy ra khi đường MA đi ngang hoặc PHẲNG (thị trường không có xu hướng).

Trong trường hợp này, đường MAE sẽ giúp bạn xác định mức quá mua và quá bán.

Khi giá di chuyển trên đường upper envelop, bạn có thể xem xét đây là mức quá bán (overbought).

Khi giá di chuyển dưới đường lower envelope, bạn có thể xem xét đây là mức quá mua (oversold).

Thực ra, việc xác định việc quá mua và quá bán thực sự không dễ dàng.

Vì một cặp tiền có thể trở thành quá mua, tuy nhiên nó vẫn sẽ duy trì sự quá mua này nếu sức mua là quá lớn.

Tương tự như trong quá bán, vì thế các bạn cần xem xét và có quyết định đúng đắn.

Vì thế hãy chắc chắc rằng đường MA đang nằm ngang và thị trường không có xu hướng khi bạn áp dụng nguyên tắc này.

Ngoài ra, bạn cũng nên xem các mức overbought và oversole là kháng cự và hỗ trợ.

Tín hiệu mua – Buy signal

Nếu giá chạm hoặc chốt dưới đường lower envelop sau đó trở lại ngay, thì bạn có thể xem xét BUY.

Tín hiện bán – Sell signal

Nếu giá chạm hoặc chốt trên đường upper envelop sau đó trở lại ngay, thì bạn nên xem xét SELL.

Thực hành xác định quá mua và quá bán trên biểu đồ cùng Moving average envelope

Dưới đây là biểu đồ EUR/USD trên biểu đồ ngày được vẽ SMA30 và envelope 1%.

Cách sử dụng Moving average envelope - xác định quá mua quá bán
Cách sử dụng Moving average envelope – Xác định quá mua quá bán

Tại thời điểm này cặp tiền EUR/USD hoàn toàn không có xu hướng. Không có sức bán hay sức mua quá lớn.

Quan sát cách mà đường upper envelope hoạt động như một kháng cự tìm năng và ngược lại lower envelope hoạt động như hỗ trợ.

Khi giá đến gần hai mức này sẽ bị bật lại rất nhanh. Hoặc khi giá đã vượt qua sau đó trở lại nhanh chống.

Qua bài này chúng ta có thể thấy Moving average envelope hoàn toàn có thể giúp bạn xác nhận xu hướng và cũng có thể giúp bạn tìm mức quá mua và quá bán trong thị trường đi ngang (sideway).

Related Articles

Leave a Comment