Home Blog Cách dùng Fibonacci Extension – Mở rộng để chốt lời

Cách dùng Fibonacci Extension – Mở rộng để chốt lời

by Danny
0 comment

Chúng ta đã biết các dùng Fibonacci retracement – hồi qui để tìm điểm vào lệnh. Bài học tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu cách để dùng Fibonacci extension – Fibonacci mở rộng để tìm điểm chốt lời hay take profit.

Không đợi chờ nữa chúng ta sẽ vào ngay ví dụ để có thể học cách sử dụng ngay!

Bắt đầu với xu hướng tăng bạn nhé!

Trong xu hướng tăng, để thu được lợi nhuận dài hơi hơn ta sẽ dùng các mức Fibonacci Extension hay còn gọi là Fibonacci mở rộng.

Bạn sẽ xác định hay vẽ Fibonacci mở rộng bạn cần ba mức giá.

Đầu tiên bạn sẽ cần một mức giá đáy trong xu hướng tăng, sau đó kéo lên đỉnh của xu hướng và cuối cùng kéo ngược lại mức giá đã thoái lui.

Sau khi vẽ xong bạn sẽ thấy được các mức giá mà công cụ Fibonacci extension thể hiện.

Cánh dùng Fibonacci Extension trong xu hướng tăng – Uptrend

Chúng ta sẽ cùng trở lại ví dụ USD/CHF dưới đây để rõ ràng và dễ dàng hơn.

Cách dùng Fibonacci extension để chốt lời - xác định xu hướng ta
Cách dùng Fibonacci extension để chốt lời – xác định xu hướng tăng

Vùng giá Fibonacci retracement 50% đã giữ vững, sau ba lần test, cuối cùng giá cũng phải trở lại xu hướng vì không phá vỡ được. Trong biểu đồ trên giá đã tăng cao hơn cả đỉnh cũ trước đó.

Chúng ta sẽ bắt đầu mở công cụ Fibonacci extension để tìm kiếm điểm điểm chốt lời (take profit) tốt nhất nào.

 Cách dùng Fibonacci extension để chốt lời - xác định điểm chốt lời trong xu hướng tăng
Cách dùng Fibonacci extension để chốt lời – xác định điểm chốt lời trong xu hướng tăng

Dưới đây sẽ là tóm tắt lại lại những gì sẽ xảy ra sao khi xuất hiện đáy mới hồi qui.

  • Giá đã tăng về đình củ tại mức 61.8%, và bắt đầu tích lũy mọt vài ngày tại thời điểm này.
  • Ngoài ra giá cũng đã tìm về mức 38.2% trước khi bức phá qua đỉnh cũ và vùng giá 61.8%.
  • Giá lại chạm vùng 100%, sau đó tích lũy thại vùng giá này.
  • Một vài ngày sau khi tích lũy, giá đã phá vỡ mức 100% sao đó tiềm đến vùng giá 161.8%.

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, chúng ta có ba vùng giá cần lưu ý. Ba vùng giá tại các mức Fibonacci Extion 61.8%, 100% và 161.8% đây là những nơi tuyệt vời để bạn có thể chốt lời.

Cách dùng Fibonacci extension trong xu hướng giảm – Downtrend

Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua ví dụ về Fibonacci extension trong xu hướng giảm.

Ý tưởng để giao dịch cùng Fibonacci extension là giá sẽ tìm về các vùng giá hỗ trợ mà Fib tạo thành. Sau khi hồi qui về các vùng giá Fibonacci retracement.

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây trong biểu đồ D1 của cặp tiền NZD/USD.

 Cách dùng Fibonacci extension để chốt lời - xác định xu hướng giảm
Cách dùng Fibonacci extension để chốt lời – xác định xu hướng giảm

Trong biểu đồ trên, bạn thấy một nhóm nến các đuôi dài tại vùng Fibonacci retracement 38.2% khi giá thoái lui. Cho thấy sức mua không còn quá mạnh và phe bán đang kiểm soát lại.

Bây giờ chúng ta cùng thêm công cụ Fibonacci extention. Để tìm kiếm các vùng giá tiềm năng mà chúng ta có thể chốt lời.

Fibonacci extension va cac vung gia chot loi xu huong giam
Cách dùng Fibonacci extension để chốt lời – xác định điểm chốt lời trong xu hướng giảm

Đây là những gì xảy ra sau khi giá thoái lui về sau đó trở lại xu hướng cũ:

  • Đầu tiên giá đã tìm về vùng giá 38.2% đây là vùng hỗ trợ, và tích lũy vài ngày trước khi đi tiếp.
  • Sau đó mức 61.8% đã trở thành một vùng hỗ trợ tìm năng trướng khi bị giá vượt qua trong khoảng 2 tuần.
  • Và không dừng lại ở đó vùng giá 100% đã được tiếp cận.

Có thể thấy ở ví dụ này các vùng giá cần được quan tâm là 38.2%, 61.8% và 100%. Các vùng giá này đóng vai trò như một hỗ trợ trong trường hợp này. Có thể là do nhiều trader đang quan sát giống như bạn.

Tóm lại

Các ví dụ trên cho thấy, giá hấy như sẽ tìm về các mức khác cự và hỗ trợ mà Fibonacci extention vẽ ra. Điều này không phải là luôn luôn, nhưng cũng là một trong các vùng các bạn nên quan tâm khi chốt lời.

Diễn nhiên, sẽ có một vài vấn đề chúng ta cần giải quyết.

Đầu tiên, chúng ta sẽ không thể nào biết được mức nào trong các mức mà fibonacci extension sẽ là vùng kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm năng. Bất kỳ vùng giá nào cũng có thể trở thành mức kháng cự hỗ trợ.

Thứ hai, đó là việc xác định các đỉnh, đáy và điểm hồi qui của Fibonacci Extension. Sẽ không có cách nào tìm các điểm này chính xác, bằng cách thực hành nhiều bạn sẽ có thể nhận biết dễ dàng hơn.

Bạn sẽ phải tự mình sử dụng công cụ này. Bạn sẽ phải tự đánh giá xu hướng có tiếp tục không. Chúng ta đã được học về sức mạnh của xu hướng là như thế nào!

Và bây giờ, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm kiếm cách đặt dừng lỗ hay stop loss bằng Fibonacci.

Related Articles

Leave a Comment