Home Blog Cách giao dịch với hỗ trợ kháng cự trong Forex

Cách giao dịch với hỗ trợ kháng cự trong Forex

by Danny
0 comment

Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách giao dịch với hỗ trợ kháng cự trong Forex. Qua những bài đọc trước…

Bạn đã biết những điều cơ bản về cách giao dịch cùng hỗ trợ kháng cự. Giờ đã đến lúc áp dụng những kỹ thuật cơ bản nhưng cực kỳ hữu ích này trong giao dịch của bạn.

Bởi vì mọi thứ sẽ được đơn giản hóa tại dautuchannel.com và việc giao dịch của bạn cũng sẽ được đơn giản. Vì vậy chúng ta sẽ thảo luận về hai trường hợp giao dịch đơn giản:

  • The bounce – giá trở lại
  • The break – giá phá vỡ

2 cách giao dịch với hỗ trợ kháng cự

The bounce – giao dịch với giá quay trở lại

Giống như cái tên, khi chạm vùng hỗ trợ và kháng cự giá sẽ bắt đầu bật trở lại.

Nhiều trader mắc lỗi sai thường gặp là đặt lệnh ngay tại hỗ trợ hoặc kháng cự. Rồi sau đó chờ đợi sự thành công theo kịch bảng.

Chắc chắn phương pháp này sẽ hoạt động trong một số trường hợp. Tuy nhiên, áp dụng nó có nghĩa là bạn đang mặc định hỗ trợ và kháng cự sẽ vững vàng trước thị trường, và bạn chấp nhận nó khi giá chưa đạt mức này.

Bạn sẽ nghĩ “đặt lệnh ngay tại đường vẽ hỗ trợ hoặc kháng cự để được giá tốt nhất”.

Khi bạn giao dịch bằng cách này, bạn phải nghiêng tỷ thắng về phía mình, bằng cách tìm một số xác nhận có lợi để chắc chắn hỗ trợ và kháng cự sẽ vững vàng.

Ví dụ: thay vì bạn mua ngay vùng hỗ trợ, chúng ta sẽ được giá quay trở lại và thoát vùng hỗ trợ này trước khi chúng ta vào.

Cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự - rebounce
Cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự – rebounce

Nếu bạn đặt lệnh bán, bạn cũng nên đợi giá bật lại khỏi kháng cự trước khi vào lệnh.

Cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự - trend line
Cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự – trend line

Bằng cách này, bạn sẽ tránh được những thời điểm biến động, giá di chuyển nhanh và vượt qua các mức hỗ trợ và kháng cự. Hứng một con dao rơi sẽ rất nguy hiểm!

Cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự - Ví dụ thục tế
Cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự – Ví dụ thục tế

The break – giao dịch phá vỡ

Trong thế giới hoàn hảo, các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ tồn tại mãi mãi, các chính trị gia sẽ không bao giờ nói dối, và thức ăn nhanh luôn tốt cho sức khỏe! ^^

Trong thế giới hoàn hảo trên, bạn chỉ cần bán tại kháng cự và mua tại hỗ trợ bạn sẽ có tiền.

Nhưng thực tế thì sao? Các mức này bị phát vỡ… thường xuyên.

Vì vậy, chỉ kiến thức về bounce là chưa đủ. Bạn cần bổ sung kiến thức về việc các mức hỗ trợ và kháng cự có thể bị phá vỡ bất kỳ lúc nào.

Sẽ có hai cách để giao dịch theo phá vỡ:

  • Cách tích cực – aggressive way
  • Cách thận trọng – conservative way

Giao dịch theo cách tích cực

Cách đơn giản nhất để giao dịch phá vỡ là buy hoặc sell khi giá xuyên mạnh mẽ qua hỗ trợ hoặc kháng cự một cách dễ dàng.

hỗ trợ và kháng cự - xuyên phá
Cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự – xuyên phá

Điều cần nhấn mạnh ở đây sẽ là giá xuyên phá hỗ trợ và kháng cự một cách dễ dàng.

giao dịch - ví dụ trên biểu đồ thực
Cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự – ví dụ trên biểu đồ thực

Giao dịch theo cách thận trọng

Chúng ta sẽ cùng giả định một trường hợp thế này: bạn quyết định long “buy” EUR/USD” và hy vọng nó sẽ tăng giá sau khi chạm vùng hỗ trợ.

Sau đó, hỗ trợ bị phá vỡ và bạn đang nắm giữ vị thế lỗ. Giá trị tài khoản của bạn giảm xuống theo giờ.

Bạn sẽ làm gì…

  1. Chấp nhận thua lỗ, thanh lý vị thế của bạn?
  2. Giữ nguyên vị thế và hy vọng giá tăng trở lại?

Nếu lựa chọn của bạn là phương án 2, thì có vẻ bạn sẽ dễ hiểu hơn phương pháp giao dịch này.

Pullback

Hãy nhớ rằng, khi bạn đóng vị thế, tức là bạn đang thực hiện ngược chiều của giao dịch.

Đóng vị lệnh mua khi bạn giao dịch cặp tiền EUR/USD ngay hoặc gần điểm hòa vốn là bạn đang bán cặp tiền này với cùng khối lượng.

Nếu việc bán và thanh lý đủ các vị thế thua lỗ xảy ra ở khu vực hỗ trợ bị phá vỡ, giá sẽ đảo chiều và bắt đầu quay trở lại, hiện tượng này gọi là pullback hoặc retest.

hỗ trợ và kháng cự - pulkback
Cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự – pulkback

Điều này là lý do khiến cho mức hỗ trợ bị phá vỡ sẽ trở thành mức kháng cự. Thay vì chúng ta tham gia thị trường ngay khi giá phá vỡ, hãy đợi giá pullback trở lại hỗ trợ hoặc kháng cự.

Cách giao dịch kháng cự - biểu đồ thực
Cách giao dịch hỗ trợ và kháng cự – biểu đồ thực

Một vài lời cảnh báo giành cho bạn để có cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự:

Trong forex, việc “retest – kiểm tra lại” không phải lúc nào cũng xảy ra. Có những lúc thị trường di duy chuyển theo một hướng và để bạn lại phía sau. Hãy luôn đặt dừng lỗ – stop loss, đừng giao dịch chỉ vì HY VỌNG!

Related Articles

Leave a Comment