Home Blog Chỉ báo kỹ thuật nào là tốt nhất trong Forex

Chỉ báo kỹ thuật nào là tốt nhất trong Forex

by Danny
0 comment

Chúng ta sẽ cùng thảo luận liệu chỉ báo kỹ thuật (technical indicator) nào là tốt nhất? Chúng ta sẽ xét riêng từng chỉ báo.

Các trader không dùng các chỉ báo kỹ thuật chỉ làm cho biểu đồ của họ trông “ngầu” hơn. Mà các trader đang kiếm tiền bằng chính các chỉ báo này.

Vì vậy, nếu các chỉ báo này không giúp bạn tạo ra lợi nhuận theo thời gian. Thì chắc chắn rằng nó không thể nào là thứ mà bạn tìm kiếm.

Chỉ báo kỹ thuật tốt nhất - Hình minh họa
Chỉ báo kỹ thuật tốt nhất – Hình minh họa

Backtest chọn ra chỉ báo kỹ thuật tốt nhất

Để so sánh tính hiệu quả của từng chỉ báo kỹ thuật các chuyên gia babypip đã backtest các chỉ báo này trong 5 năm.

Công việc backtest là công việc các bạn kiểm tra lại hành động giá dã xảy ra trong quá khứ.

Bạn sẽ học được nhiều hơn thông qua việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật này trong tương lai. Tuy nhiên, trong bài này chúng ta sẽ thảo luận thông qua kết quả backtest.

CHỈ BÁOTHÔNG SỐQUY TẮC
Bollinger Band(30,2,2)Thực hiện lệnh mua khi giá đóng cửa của nến ngày chạm đường band dưới và lệnh bán khi giá đóng cửa chạm đường band trên.
MACD(12,26,9)Thực hiện lệnh bán khi đường MACD nhanh cắt lên trên đường MACD chậm và thực hiện lệnh bán khi cắt xuống dưới.
Paraboilic SAR(0.02,0.02,0.2)Khi có chấm ParSAR xuất hiện dưới nến ngày thực hiện lệnh mua, và xuất hiện trên thực hiện lệnh bán.
Stochastic(14,3,3)Thực hiện lệnh mua khi Stoch giao cắt ở vùng dưới vùng 20 và bán khi Stoch cắt nhau trên vùng 80.
RSI(9)Thự hiện lệnh mua khi RSI dưới vùng 30 và mua khi trên vùng 70.
Ichimoku Kinko Hyo(9,26,52,1)Thực hiện lệnh mua khi đường Kijun sen cắt trên đường Tenkan Sen và ngược lại sẽ thực hiện bán khi cắt xuống.
Bảng thông số các chỉ báo kỹ thuật khi bactest

Sử dụng các thông số ở bảng trên, để thực hiện kiểm tra từng chỉ báo báo trên khung thời gian (timeframe) ngày của cặp tiền EUR/USD 5 năm trong quá khứ.

Chúng ta sẽ có một lệnh BUY với khối lượng là 1 lot không đặt dừng lỗ và chốt lời để so sánh.

Ngoài ra đối với các chỉ báo khác, chúng ta chỉ đơn giản là thực hiện lệnh sau đó có tín hiệu ngược lại chúng ta sẽ đảo lệnh. Ví dụ khi RSI dưới vùng 30 chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua và khi RSI chạm vùng 70 chúng ta sẽ đảo lệnh và thực hiện lệnh bán.

Chúng ta sẽ giả định với số dư tài khoản là 100,000$. Bên cạnh đó ngoài số lãi lỗ thực tế, trong bảng dưới đây sẽ thể hiện cả số pip đạt được hoặc mất đi, phần trăm lãi và lỗ so với tài khoản, và mức max drawdown (mức sụt giảm lớn nhất của tài khoản tính theo %).

Và cũng xin nhắc lại với các bạn là sẽ không có giao dịch mà không có bất kì khoàng dừng lỗ nào vì thế việc này chỉ để minh họa và so sánh.

CHIẾN LƯỢCSỐ LỆNHSỐ PIPLÃI LỖ THEO %MAX DRAWDOWN
Mua và giữ lệnh1-3,416.66-3.4225.44
Bollinger Band20-19,535.97-19.5437.99
MACD1103,937.673.9427.55
Paraboilic SAR128-9,746.29-9.7521.96
Stochastic74-20,716.40-20.7230.64
RSI8-18,716.69-18.7234.57
Ichimoku Kinko Hyo 5330,341.2230.3419.51

Dữ liệu trên cho thấy là trong vòng 5 năm, chỉ báo kỹ thuật hoạt động tốt nhất là chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo.

Với lơị nhuận được tạo ra là 30,341$ hay 30.35%. Tức là trung bình 6% cho mỗi năm.

Điều đáng nói ở đây là các chỉ báo kỹ thuật khác cho con số lợi nhuận thấp hơn rất nhiều, đặt biệt chỉ báo Stochastic cho thấy mức lỗ là 20.72%

Hơn nữa tất cả các chỉ báo đều cho mức sụt giảm tài khoản đáng kể từ 20 – 30% tài khoản.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa chúng ta khẳng định Ichimoku là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất hoặc các chỉ báo khác vô dụng. Thay vào đó, điều này sẽ giúp bạn nhận thấy bản thân các chỉ báo này sẽ vô dụng nếu di một mình.

Vì công việc trading là một nghệ thuật, chúng ta cần học cách dùng và kết hợp các chỉ báo để tạo ra một hệ thống giao dịch cho bản thân các bạn. Chúc các bạn thành công!

Related Articles

Leave a Comment