Home Blog Đường EMA là gì – Những điều cần biết về đường Exponential moving average

Đường EMA là gì – Những điều cần biết về đường Exponential moving average

by Danny
0 comment

Như trong bài trước chúng ta đã nói, Simple moving average (SMA) dễ bị biến dạng bởi các biến động. Chúng ta sẽ bắt đầu với ví dụ về điều này và cùng tìm hiểu về đường EMA là gì?

Giả sử chúng ta có đường SMA 5 chu kỳ trong biều đồ ngày của cặp tiền EUR/USD dưới đây.

 Đường EMA - Exponential Moving Average  - Ví dụ về đường SMA5
Đường EMA – Exponential Moving Average – Ví dụ về đường SMA5

Dưới đây là bảng giá đóng cửa của năm thanh nến gần nhất.

NgàyGiá đóng cửa
Ngày thứ 11.17484
Ngày thứ 21.18408
Ngày thứ 3 1.18027
Ngày thứ 4 1.18549
Ngày thứ 5 1.18677

Bạn có thể tính đường SMA – Simple moving average bằng cách dưới đây.

(1.17484 + 1.18408 + 1.18027 + 1.18549 + 1.18677) / 5 = 1.18229

Khá đơn giản đúng không?

Giả sử nếu chúng ta thay đổi giá của ngày hay vì một sự kiện kinh tế có lợi cho đồng USD.

Dẫn đến việc giá cặp tiền EUR/USD giảm và đóng cửa tại mức 1.1800. Cum xem điều này ảnh hưởng gì đến đường SMA.

NgàyGiá đóng cửa
Ngày thứ 11.17484
Ngày thứ 21.18000
Ngày thứ 3 1.18027
Ngày thứ 4 1.18549
Ngày thứ 5 1.18677

Và chũng ta sẽ tính được giá trị đường SMA như sau:

(1.17484 + 1.18000 + 1.18027 + 1.18549 + 1.18677) / 5 = 1.18147

Kêts quả trên cho thấy đường SMA có kết quả thấp hơn rất nhiều, dự đoán giá có thể giảm. Tuy nhiên thực tế lại tăng, lý do ngày hai có sự đột biến giá là do tin tức của một sự kiện kinh tế.

Điều chúng ta cần biết ở đây là đường trung bình động đơn giản thực sử quá dễ bị ảnh hưởng bởi những biến số đột biến. Vì vậy sẽ ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của các bạn.

Khoan đã… chúng ta không có cách khắc phục sao?

Vẫn có cách, nó gọi là Đường trung bình động số mũ – Exponential moving average hay đường EMA.

Đường EMA sẽ giành nhiều trọng số hơn cho các khoản thời gian gần sau này hơn.

Như trong ví dụ ở trên, đường EMA sẽ giành nhiều trọng số hơn cho các ngày 3, 4 và 5.

Điều này có nghĩa là mức giảm đột biến ở ngày thứ 2 sẽ có giá trị thấp hơn và ít ảnh hưởng đến đường trung bình hơn như cách tính đường SMA.

Điều mà đường EMA mang lại sẽ là sự nhấn mạnh hơn về các tác động của các ngày gần nhất.

Đường EMA – Exponential Moving Average và đường SMA – Simple Moving Average

Chúng ta cùng xem biểu đồ khung ngày của cặp tiền EUR/USD. Bạn sẽ thấy ví dụ về đường SMA20 và đường EMA20 trong biều đồ bên dưới đứng cạnh nhau.

  Đường EMA - Exponential Moving Average  - So sánh đường EMA và SMA
Đường EMA – Exponential Moving Average – So sánh đường EMA và SMA

Có thể thấy đường EMA 20 là đường màu đỏ gần giá hơn với đường EMA 20 màu xanh.

Điều này có nghĩa là giá đang thể hiện chính xác hơn giá gần đây. Giúp bạn có những nhưng định nhanh chống hơn trong giao dịch.

Đó là bởi vì đường EMA dang chú trọng hơn các dự liệu xảy ra gần đây.

Trong giao dịch, việc rất quan trongj là bạn có thể xem các nhà giao dịch đang làm gì hiện tại. Thay vì chú trọng vào việc học đã làm gì vào tuần trước hay tháng trước.

Công thức tính đường EMA

Dưới đây sẽ là công thức tính đường EMA cho các bạn muốn tham khảo.

EMA [hôm nay] = (Giá đóng cửa [hôm nay] x K) + (EMA [hôm qua] x (1 – K))

Trong đó:

  • K = 2 ÷(N + 1)
  • N = chu kỳ của EMA
  • Price [hôm nay] = Giá đóng cửa hiện tại.
  • EMA hôm qua] = Giá trị EMA của ngày trước đó
  • EMA [hôm nay] = Giá trị EMA của hiện tại

Thực tế, các bạn cũng không quá chú trọng đến các công thức này. Vì hiện tại các nền tảng giao dịch đã có các công cụ vẽ đường EMA hoặc SMA chính xác.

Nên việc biết thêm thông tin về cách tính chỉ mang tính chất chúng ta hiểu hơn về nó.

Related Articles

Leave a Comment