Home Blog Parabolic SAR là gì? Cách dùng chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic SAR là gì? Cách dùng chỉ báo Parabolic SAR

by Danny
0 comment

Trước khi chúng ta cùngh phân tích Parabolic SAR là gì và cách sử dụng nó. Rõ ràng cho đến hiện tại nếu bạn đồng hành cũng IChannel, thì chúng ta cùng thảo luận nhiều về cách xác định xu hướng mới.

Mặc dù việc xá định xu hướng mới là rất quan trọng, tuy nhiên có một phần không kém phần quan trọng đó là xác định nơi xu hướng kết thúc.

Cuối cùng, việc giao dịch tốt nó nằm ở chỗ bạn tham gia thị trường đúng lúc và thoát khỏi cùng lợi nhuận tốt nhất.

Và một chỉ báo giúp bạn xác định nơi xu hướng kết thúc đó là Parabolic SAR (Stop And Reversal).

Parabolic SAR - Ảnh ví dụ
Parabolic SAR – Ảnh ví dụ

Parabolic SAR sẽ đặt các chấm hoặc điểm trên biểu đồ, thể hiện khác năng xu hướng đảo chiều.

Từ biểu đồ trên, bạn có thể thấy nếu các chấm chuyển động ở dưới nến xong xu hướng tăng và ở trên nến trong xu hướng giảm.

Các dùng Parabolic SAR để giảo dịch

Điều tuyệt vời khi bạn dùng chỉ báo này đó là nó rất dễ sử dụng. Thực sự là RẤT dễ để dùng.

Cơ bản, bạn chỉ cần thấy các chấm xuất hiện ở dưới biểu đồ thfi đó là tín hiệu MUA.

Ngược lại, khi chấm nằm trên biểu đồ thì nó là tín hiệu BÁN.

Parabolic SAR - Tín hiệu MUA và BÁN
Parabolic SAR – Tín hiệu MUA và BÁN

Quá đơn giản đúng không?

Đây có lẽ là chỉ báo đơn giản nhất mà tại Ichannel đã chia sẽ đến các bạn. Bời vì nó dự đoán giá sẽ tăng hoặc giảm. Và cũng như nhiều chỉ báo khác, Parabolic SAR hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng, và đặc biệt trong xu hướng tăng hoặc giảm dài.

Bạn sẽ không muốn dùng chỉ báo này trong thị trường đi ngang (sideway), mình cam kết điều đó.

Cách dùng Parabolic SAR để thoát khỏi giao dịch

Bạn cũng có thể dùng chỉ báo nào để giúp bạn xác định khi nào có thể đóng giao dịch hoặc giữ.

Chúng ta cùng xem ví dụ về cách thoát khỏi thị trường khi dùng Parapolic SAR:

Parabolic SAR - Tín hiệu thoát lệnh
Parabolic SAR – Tín hiệu thoát lệnh

Khi thị trường giảm xuống bạn có thể thấy rất nhiều các chấm xuất hiện trong xu hướng giảm.

Tuy nhiên sau đó đã xuất hiện những chấm nằm dưới biểu đồ giá. Đây có lẽ là lúc bạn nên thoát khỏi thị trường nến bạn thấy đến 3 chấm xuất hiện.

Nếu bạn cố chấp giữa lệnh trong tình huống trên, có lẽ tất cả lợi nhuận của bạn đã mất vì giá trở lại đỉnh cũ.

Tương tự trong xu hướng tăng, nếu bạn thấy các chấm bắt đầu xuất hiện ở trên biểu đồ giá, đây có lẽ là lúc bạn cần thay đổi chiến lược.

Related Articles

Leave a Comment