Home Blog RSI là gì? Cách dùng chỉ báo RSI hiệu quả

RSI là gì? Cách dùng chỉ báo RSI hiệu quả

by Danny
0 comment

Bài trước chúng ta đã được học về Stochastic một chỉ báo cho biết quá mua và quá bán. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem RSI là gì? Liệu nó có giống với Stachastic?

RSI là viết tắt của Relative Strength Index, đây là một chỉ báo phổ biến được phát triển bởi một nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder, giúp ác trader xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Chỉ báo RSI cũng giống như Stochatic, nó cũng giúp các bạn xác định được điều kiện thị trường quá mua (overbought) và quá bán (oversold).

Nó cũng được chia tỷ lệ từ 0 – 100.

Thông thường, nếu giá nằm ở vùng dưới 30 tức đang ở điều kiện thị trường quá bán và giá có thể tăng lên.

Một số trader cho rằng một cặp tiền quá bán (oversold) là một dấu hiệu cho thấy xu hướng đã giảm quá sức và xu hướng có thể đảo ngược, đây là cơ hội để các bạn để MUA.

Ngược lại khi giá nằm trên vùng 70 tức giá đang trong điều kiện thị trường đang quá mua và giá có thể giảm bất cứ lúc nào.

Và cũng nhiều trader cho rằng một cặp tiền quá mua (overbought) là một dấu hiệu cho thấy giá đã tăng quá sức và xu hướng có thể đảo ngược, đây là cơ hội để bạn có thể BÁN.

Chỉ báo RSI là gì - Ví dụ
Chỉ báo RSI là gì – Ví dụ

Ngoài việc xác định vùng quá mua quá bán, nhiều trader cũng dùng chỉ báo RSI để xem giao cắt với mức 50 của RSI, tức đường giữa.

Đường giữa RSI là gì?

Nhiều trader cho rằng:

Giá di chuyển dưới đường 50 của RSI tức giá đang trong xu hướng giảm.

Khi đường RSI vượt lên trên đường giữa (đường 50) và tiến dần về đường 70. Điều này thể hiện giá đang trong xu hướng tăng cho đến khi RSI tiếp cận vùng 70.

Ngược lại, giá ở dưới đường 50 tức là giá đang trong xu hướng giảm.

Khi đường RSI đi xuống dưới đường giữa (đường 50) và tiến dần về đường 30, điều này thể hiện giá đang trong xu hướng giám cho đến khi giá tiếp cận đường 30.

Cách sử dụng chỉ báo RSI

Bạn có thể dùng chỉ báo RSI như dùng Stochastic.

Chúng ta có thể dùng nó để xác định các đỉnh hoặc đáy tiềm năng khi điều kiện thị trường đang quá mua hoặc quá bán.

Chỉ báo RSI là gì - Điểm quá bán
Chỉ báo RSI là gì – Điểm quá bán

Cặp tiền GBP/USD đã giảm trước đó nhưng sau khi RSI đã xuống đến vùng quá bán giá đã bật lên lại.

Khi đường RSI dưới vùng 30 tức đang có nhiều người mua hơn người bán, lúc này bên mua dần kiểm soát lại thị trường và đẩy giá trở lại.

Xác định xu hướng bằng chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là công cụ rất phổ biến vì nó có thể dùng để xác nhận xu hướng.

Nếu bạn nghĩ một xu hướng đang hình thành, bạn có thể nhìn qua chỉ báo RSI xem nó đang ở trên hay ở dưới đường 50.

Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, tức đường RSI đang nằm trên đường 50.

Ngược lại, giá trong xu hướng giảm, tức là đường RSI đang nằm dưới đường 50.

Chỉ báo RSI là gì - Đường RSI cắt xuống đường 50
Chỉ báo RSI là gì – Đường RSI cắt xuống đường 50

Bạn có thể thấy ngay từ đầu giá dã giảm, tuy nhiên để chắc chắn các bạn nên đợt RSI xướng dướu đường 50 để xác nhận xu hướng giảm.

Khi đường RSI xuống dưới đường 50 thì có thể xác định rằng xu hướng giảm đã được hình thành.

Related Articles

Leave a Comment