Home Blog Stochastic là gì? Cách dùng Stochastic hiệu quả nhất

Stochastic là gì? Cách dùng Stochastic hiệu quả nhất

by Danny
0 comment

Stochastic cũng là môtj chỉ báo giúp bạn xác định khi nào xu hướng có thể kết thúc, như bài học trước đây ta vừa học về chỉ báo Parabolic SAR.

Stochastic hoạt động dựa trên nguyên lý sau:

  1. Trong xu hướng tăng, giá sẽ bằng hoặc cao hơn giá trước đó.
  2. Trong xu hướng giảm, giá sẽ bằng hoặc thấp hơn giá trước đó.

Chỉ báo động lượng đơn giản này được ra bởi George Lane vào năm 1950.

Stochastic đo lường động lượng của giá. Bán có thể hình dung một chiếc máy bay muốn đáp xuống mặt đất điều nó là đầu tiên là phải giảm tốc độ. Thì trong thị trường cũng vậy, chính vì lý do đó mà động lượng luôn đi trước giá.

Động lượng trong Stochastic được đùng để đo mức độ thay đổi của giá, trong một chi kỳ để xác định giá có tiếp tục xu hướng hay không.

Chỉ báo này cũng bao gồm hai đường như MACD, một đường nhanh hơn và một đường chậm hơn.

Stochastic - Ví dụ minh họa
Stochastic – Ví dụ minh họa

Cách dùng Stochastic để giao dịch

Chỉ báo kỹ thuật Stochastic cho chúng ta biết khi nào thị trường quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Thước đo của chỉ báo này thể hiện từ 0 đến 100.

Khi Stochastic nằm trên vùng 80 điều này có nghĩa là thị trường đang quá mua.

Và khi nói nằm dưới vùng 20 thì cho thấy thị trường đang quá bán.

Một quy luật chung ngầm hiểu về thị trường đó là: “chúng ta mua khi thị trường quá bán và bán khi thị trường quá mua”.

Stochastic - Giá quá mua (overbought)
Stochastic – Giá quá mua (overbought)

Bạn có thể nhìn vào biểu đồ bên trên, chỉ báo cho thấy quá bán đã được hình thành trong một thời gian.

Dựa vào thông tin này bạn có thể đoán được giá trong tương lai sẽ như thế nào? Cùng xem hình sau đây.

Stochastic - Giá quá mua (overbought) tiếp tục
Stochastic – Giá quá mua (overbought) tiếp tục

Bạn có thể thấy giá đã đảo chiều, vì nó đã quá mua trong một thời gian như thế, nên việc giảm gần như chắc chắn xảy ra.

Đây là những điều cơ bản nhất của Stochastic.

Nhiều trader sẽ có nhiều cách sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, đây là cách cơ bản cũng là mục đích chính mà chỉ báo này được tạo ra. Đó là dùng để xác định điều kiện thị trường có thể quá mua hoặc quá bán.

Các chỉ báo sẽ không thể đúng 100%. Bạn nên nhớ nó hoàn toàn có thể nằm trên vùng 80 hoặc 20 tức là vùng quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài. Vì thế bạn không nên mua hoặc bán mù quán khi chúng ở những vùng này mà hãy đợi tín hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều.

Cố rắng rèn luyện nhiều bạn sẽ có được cách sử dụng cho riêng mình.

Chúng ta cùng chuyển qua chỉ báo RSI nào!

Related Articles

Leave a Comment